مقالات

 چگونه می توانم مشکلات خود را با بخش پشتیبانی مطرح کنم؟

پس از خرید سرویس به بخش کاربران رجیران به آدرس http://members.regiran.com مراجعه نمایید و با همان...

 پس از خرید سرویس، سرویس من در چه زمانی فعال می شود؟

در صورت استفاده از سیستم پرداخت آنلاین بلافاصله سرویس شما فعال میگردد. پس از فعال شدن سرویس،...

 برای تمدید سرویس خود چه زمانی باید اقدام کنم؟

یک ماه قبل از اتمام قرارداد، مشترک می بایست نسبت به تمدید قرارداد خود اقدام کند.