تمامی دامنه های جدید با پسوند های com / net / org با 30 درصد تخفیف و با قیمت 32000 تومان ثبت میشوند.
این فروش ویژه به مدت محدود و تنها برای ثبت دامنه های جدید میباشد، تمدید این دامنه ها با مبلغ 45000 تومان انجام میشود.
برای ثبت این دامنه ها نیاز به کد تخفیف نیست و به راحتی میتوانید با قیمتهای جدید دامنه مورد نظر خود را در لینک زیر ثبت نمایید.

http://regiran.com/domains.php

دامنه های ir نیز با تخفیف 65 درصد و با قیمت 6000 تومان قابل ثبت میباشند.


Sunday, September 8, 2013

« برگشت