به اطلاع کاربران گرامي ميرساند، به دليل افزايش نرخ ارز، قيمت کليه سرويسهاي ميزباني وب (شامل خريد، تمديد، ارتقاء، سرويس هاي مازاد و ...) از تاريخ 29 شهریور 1391 افزايش يافته است و طبق تعرفه جديد محاسبه میشود
این افزايش قيمت بر خلاف ميل باطني رجیران و به دلیل شرايط فعلي جامعه میباشد. ما براي ارائه خدمات با کیفیت مجبوريم و مي دانيم كه مشتريان فهيم و داناي ما اين شرايط را كاملاً درك مي كنند.

براي اطلاع از نرخ تعرفه هاي جديد برروي لينک هاي ذيل کليک نمائيد:Wednesday, September 19, 2012

« برگشت