کاربران گرامی، با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار و افزایش بهای آن و لحاظ نمودن هزینه انتقال ارز به Registrar بابت ثبت و تمدید دامنه، قیمت دامنه از تاریخ 20 شهریور 1391 طبق تعرفه جديد محاسبه خواهد شد. برای اطلاع از تعرفه دامنه ها به آدرس http://regiran.com/domains.php مراجعه نمایید.Monday, September 10, 2012

« برگشت