به لطف پروردگار و تلاشهاي مستمر، رجیران موفق به دریافت استاندارد ISO 27001 گردید.

ISO 27001 توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی ( ISO ) ایجاد گردیده و یکی از پذیرفته شده ترین استانداردها در زمینه مدیریت امنیت اطلاعات می باشد. این استاندارد تنها استاندارد بین المللی قابل ممیزی است که الزامات مناسبی را برای یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات تعریف می نماید و به گونه ای طراحی شده است که اطمینان لازم جهت کنترل های امنیتی متناسب و کافی را به سازمان ها می دهد .

با امید به ادامه این موفقیتها و ارائه خدمات بیشتر به هموطنان عزیزمانThursday, June 28, 2012

« برگشت